Smooth Robotics udvalgt som en af de 10 mest relevante robot startupvirksomheder i Europa​

IMG_0138

Den Odense-baserede robotvirksomhed Smooth Robotics er fortsat med i det EU finansierede acceleratorprogram Robot Union, som omfatter kapitaltilførsel og teknologisk udviklingsstøtte.

120.000€ i finansiering samt adgang til teknologisk støtte hos nogle af Europas førende teknologicentre inden for robotteknologi. Det er realiteterne for robotvirksomheden Smooth Robotics fra Odense, som netop efter en hård konkurrence er blevet udvalgt som en af de mest interessante startupvirksomheder inden for robotteknologi i Europa. 204 virksomheder ansøgte i august 2018 Robot Union, som er det første europæiske robot-accelerationsprogram finansieret af EU med et formål om at opdage, støtte og finansiere lovende projekter i robotindustrien. Og nu er der kun 10 udvalgte europæiske virksomheder tilbage i forløbet, og Smooth Robotics er altså en af de virksomheder, som har formået at imponere dommerne undervejs i forløbet.

”Det har været et både spændende og udfordrende forløb, hvor virksomheden er blevet vurderet indenfor en lang række parametre med henblik på at komme videre til næste fase” fortæller direktør Erik Mønster hos Smooth Robotics. ”Undervejs i forløbet har der være forskellige screeningfaser, hvor en række virksomheder har været samlet i først San Sebastian i Spanien og efterfølgende i Holland med henblik på at præsentere og argumentere for, at netop din virksomhed skal gå videre til næste fase. Og senest har vi udarbejdet et feasibility study, som ligeledes blev præsenteret for en international jury. Så glæden er naturligvis stor over, at det at lykkedes at komme igennem alle faser, og nu være med hvor der er mange muligheder for at sætte yderligere fart i udviklingen gennem ansættelse af flere medarbejdere og samarbejde med teknologicentre” forklarer Erik Mønster videre.

Smooth Robotics blev for alvor etableret i slutningen af 2017 med det formål at lave styresystemer til robotter, således at kompliceret programmering helt kan undgås. En patentansøgt sensorløsning sørger for, at brugere af robotter ikke skal tænke på programmering, og dermed bliver robotløsninger meget mere fleksible og attraktive for især mindre virksomheder, som ofte skal omstille deres robot til forskellige funktioner. Smooth Robotics fokuserer i første omgang på virksomheder, som arbejder med svejsning, men på lidt længere sigt vil produktet også kunne anvendes til andre funktioner som f.eks. lodning, limning og fugning.

Virksomheden har været gennem en omtumlet tid i de sidste måneder. Efter at have arbejdet med udviklingen af produktet SmoothTool i hele 2018, kastede virksomhedens stifter pludseligt og uventet håndklædet i ringen for et par måneder siden, og forlod virksomheden. På det tidspunkt var de første aftaler med slutkunder og distributører på plads, ligesom aftaler med nye investorer og nye lokaler i Odense var på plads. Den nye situation gav selvfølgelig lidt uro, men investorerne troede fortsat meget på ideen, og udvælgelsen til slutfeltet i Robot Union er også en stor anerkendelse af mulighederne i produktet. Det betyder også at det nu er muligt at sætte et nyt og stærkere hold, som kan fortsætte udviklingen.

”Vi kan kun se beslutningen hos Robot Union som endnu en stor blåstempling af virksomhedens muligheder. Når både et så stort og ambitiøst acceleratorprojekt som Robot Union samt investorer ser potentiale i virksomheden må det være et godt tegn, som vi nu skal have omsat til en færdiggørelse af produktet så det kan blive introduceret i markedet.” fortæller Erik Mønster afslutningsvist.

Smooth Robotics forventer at introducere SmoothTool i 3. kvartal 2019, og virksomheden er for øjeblikket i gang med at søge nye softwareudviklere, som kan være med til at sikre fremdriften i udviklingsarbejdet.

  • News
Close Menu